Asfaltenglene online dating online dating games for ipad

Den finnes i Russland, fra Kvitsjøen i vest til Beringsstredet i øst, og i baltiske land.

Parasitten forekommer også i et avgrenset område på Svalbard (Grumant) hvor det finnes smågnagere (østmarkmus).

Hos mellomvertene diagnostiseres tilstanden gjennom påvisning av typiske parasittblærer i indre organer.

Ved mistanke om sykdom: Varsle Mattilsynet (22 40 00 00).

Rovdyr som har parasitten i tarmen viser ingen sykdomssymptomer.

Hos mellomvertene dannes det over tid stadig nye parasittblærer i indre organer, spesielt i leveren, og etter hvert oppstår det symptomer på sykdom og organsvikt.

Dyr som ikke gis anledning til å spise smågnagere blir ikke smittet.

Smittede hunder vil, i tillegg til å skille ut parasittegg i avføringen, også kunne ha egg i pelsen.

Vask av hunden anbefales også om man mistenker at hunden har vært i kontakt med avføring fra rev.

Programmet ble formelt igangsatt i 2006, men omfatter i tillegg prøver fra rev samlet inn i perioden 2002-2005.

Overvåkingsprogrammet er basert på analyse av avføringsprøver fra rødrev felt under ordinær jakt i hele landet. I tillegg undersøkes alle ulver og mårhunder som blir felt. Den største faren for smitteintroduksjon til Norge antas å være irregulær import av kjæledyr (hund), eller regulær innreise av kjæledyr som ikke er forskriftsmessig behandlet med parasittmidler.

Forekomsten i Sverige er svært lav, og smittefaren til mennesker anses som ytterst liten.

er relativt utbredt i kontinental-Europa, spesielt i Alpeområdet.

Viktigste smittekilde for mennesker som oppholder seg i områder med s er kontakt med avføring eller pels fra smitta rovdyr (hund, rev), samt forurenset jord.

pbxe.downloadofficefree.ru

73 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>